global network

distrobutor[japan] distrobutor[Israel] PIXELPLUS CHINA[Shenzhen] distrobutor[Russia] PIXELPLUS HQ[Suwon, Korea] PIXELPLUS TAIWAN[Taipel] distrobutor[USA]
  • Korea

    6th Floor, 105, Gwanggyo-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16229, Korea

    +82-31-888-5300 +82-31-888-5399 korea_sales@pixelplus.com

  • China

    Room 9C, JinRun Building, No. 6019 Shen Nam Road, Fu Tian District, ShenZhen, 518040, China

    +86-755-8204-4136 +86-755-8204-4155 china_sales@pixelplus.com